SZAKVÁLASZTÓ  

Debreceni Egyetem - Pszichológia MA - Interperszonális és interkulturális pszichológia

Pszichológia MA - Interperszonális és interkulturális pszichológia szakirány- nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2017-01-01) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Intelligencia (elmélet és mérés)
A humán információfeldolgozás
Pozitív pszichológia
Pályaszocializáció, pszichológus etika
Pálya- és munkatanácsadás elmélete
Az öregedés gerontológiai, és gerontopszichológiai megközelítése. Az öregedés, mint másság.
A szülői viselkedés és nevelés kulturantropológiai és evolúciós pszichológiai szempontjai
Csoportdinamika
Konfliktuskezelés, a mediáció alapjai
Szexuálpszichológia
∑ 25 kredit
2. félév
Felnőttkori változások
Döntéselmélet és szociálpszichológiai alkalmazásai
Egészséges személyiség személyiséglélektani alapjai
Társadalmi kisebbségi csoportok és a velük kapcsolatos nézetrendszerek
A társadalmi közérzet pszichológiája
Család-és párterápiai alapok: elméletek, modellek, iskolák
Projektív tesztek a pszichológiai szakértésben és a gyógyításban
Gender kutatások
Társtudományi alapozás/mesterkurzusok blokk
Választható tárgyak I. blokk
∑ 32 kredit
3. félév
Értékítélet és attitűd
Kommunikációs készségfejlesztés
Reklámpszichológia
Kultúra és identitás
Intézményi és társadalmi konfliktusok
Kultúra és tömegkommunikáció
Családterápia: módszerek, gyakorlati szempontok
Családi struktúra, funkciók és dinamika kutatása
Gerontopszichológiai kutatások
Módszertani készségfejlesztés blokk
Választható tárgyak II. blokk
∑ 33 kredit
4. félév
Szakdolgozat
A pasztorálpszichológia speciális területei: a gyász folyamata
A gyógyítás interperszonális és kulturális szempontjainak kutatása
Attitűd kutatás gyakorlata
Szabadon választható tárgy
∑ 30 kredit
Társtudományi alapozás/mesterkurzusok
Munkajogi alapismeretek
Bevezetés a közgazdaságtanba
Mesterséges intelligencia
Társas hálózatok elemzése
Választható tárgyak I.
A függő viselkedés, a szerhasználat interkulturális szempontjai, és kultúrtörténete.
Társadalmi és szervezeti igazságosság
Környezetpszichológia
Közösségek a pszichológiai segítségnyújtásban
Valláslélektan
Az idegennyelv-tanulás pszichológiája
Módszertani készségfejlesztés
Modern tesztelmélet
Kvalitatív struktúrák elemzése
Neurális modellek a pszichológiában
Fejezetek a pszichometria köréből
Fejezetek a kísérleti pszichológia köréből
Választható tárgyak II.
Interkulturális szenzitivitás tréning
Önmenedzselés, önmegvalósítás, életprogramok, enkulturáció, proaktivitás
NLP technikák használata a kommunikációfejlesztésben és viselkedésmódosításban
Közvéleménykutatás és módszertana
Pasztorális kommunikációelmélet/ A lelkigondozói beszélgetés