SZAKVÁLASZTÓ  

Debreceni Egyetem - Pszichológia MA - Munka és szervezetpszichológia

Pszichológia MA - Munka és szervezetpszichológia szakirány- nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2017-01-01) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Intelligencia (elmélet és mérés)
A humán információfeldolgozás
Pozitív pszichológia
Pályaszocializáció, pszichológus etika
Pszichológiai alkalmasság és kiválasztás
Szervezeti kultúra
Módszerspecifikus laborgyakorlat szervezetpszichológiából 1.
Pálya- és munkatanácsadás elmélete
Munkahelyi képesség és készségfejlesztés
Vezetett Kutatómunka Kötelezően választott blokk
∑ 23 kredit
2. félév
Felnőttkori változások
Döntéselmélet és szociálpszichológiai alkalmazásai
Egészséges személyiség személyiséglélektani alapjai
Munkahelyi szocializáció
Humán erőforrás gazdálkodás
Módszerspecifikus terep- és labgyak. munkapszichológiából 1.
Pszichológiai tesztek fejlesztése
Módszerspecifikus laborgyakorlat szervezetpszichológiából 2.
Módszerspecifikus laborgyakorlat szervezetpszichológiából 3.
Fejezetek a munkapszichológia kutatási területeiből
Társtudományi alapozás/mesterkurzusok blokk
Munkapszichológiai gyakorlat Kötelezően választott blokk
∑ 34 kredit
3. félév
Értékítélet és attitűd
Kommunikációs készségfejlesztés
Munkahelyi egészségpszichológia
Vezetéspszichológia
Módszerspecifikus terep- és labgyak. munkapszichológiából 2.
Alkalmazott döntéselmélet laborgyakorlat
Fejezetek a szociálpszichológia kutatási területeiből
Módszertani készségfejlesztés blokk
Munkapszichológiai elmélet Kötelezően választott blokk
Szervezetpszichológiai gyakorlat Kötelezően választott blokk
∑ 27 kredit
4. félév
Szervezetfejlesztés
Módszerspecifikus terep- és labgyak. munkapszichológiából 3.
Fejezetek a szervezetpszichológia kutatási területeiből
Szakdolgozat
Szervezetpszichológiai elmélet Kötelezően választott blokk
Szabadon választható tárgy
∑ 36 kredit
Vezetett Kutatómunka Kötelezően választott
Fejezetek a munkapszichológiai kutatások módszertanából
Fejezetek a szervezetpszichológiai kutatások módszertanából
Fejezetek a gazdaságpszichológia kutatási területeiből
Játékelméleti alapok és pszichológiai alkalmazásaik
Társtudományi alapozás/mesterkurzusok
Közvéleménykutatás és módszertana
Optimalizálási problémák és módszerek
Környezetpszichológia
Munkajogi alapismeretek
Bevezetés a közgazdaságtanba
Mesterséges intelligencia
Társas hálózatok elemzése
Munkapszichológiai gyakorlat Kötelezően választott
Munkapszichológiai terep és laborgyakorlat
Sportpszichológiai gyakorlat
Közlekedéspszichológiai terep és laborgyakorlat
Pszichometriai gyakorlat
Módszertani készségfejlesztés
Modern tesztelmélet
Kvalitatív struktúrák elemzése
Neurális modellek a pszichológiában
Fejezetek a pszichometria köréből
Fejezetek a kísérleti pszichológia köréből
Munkapszichológiai elmélet Kötelezően választott
Ergonómia, munkahelytervezés
Közlekedéspszichológia
Sportpszichológia
Fejezetek a munkapszichológia kapcsolódó területeiből
Szervezetpszichológiai gyakorlat Kötelezően választott
Szervezetpszichológiai terepgyakorlat
Reklámpszichológiai terep és laborgyakorlat
Értékítélet és attitűd kutatás gyakorlat
Munkahelyi devianciák gyakorlat
Szervezetpszichológiai elmélet Kötelezően választott
Reklámpszichológia
Munkahelyi devianciák
Lineáris és hierarchikus struktúra modellek
Fejezetek a szervezetpszichológia kapcsolódó területeiből
Szervezeti magatartás
Társadalmi és szervezeti igazságosság