SZAKVÁLASZTÓ  

Debreceni Egyetem - Pszichológia MA - Tanácsadás és iskolapszichológia

Pszichológia MA - Tanácsadás és iskolapszichológia szakirány - nappali tagozat tanterve
Ez egy régebbi (2017-01-01) tanterv, hivatalos forrásból is ellenőrizd a tárgyaidat!
Nem vehető fel
Felvehető
(ha meg van hirdetve)
Felvett
Teljesített
Előfeltétel
Ráépülés
Teljesített szabadon választható
- 0 kredit +
1. félév
Intelligencia (elmélet és mérés)
A humán információfeldolgozás
Pozitív pszichológia
Pályaszocializáció, pszichológus etika
Iskolaérettségi vizsgálatok
A tanulók megismerése labor/terepgyakorlat
Pálya- és munkatanácsadás elmélete
A tanácsadás elméleti irányzatai, életvezetési tanácsadás, krízis elméletek
Iskolai konzultáció, életvezetési és pályatanácsadás
Személyiségfejlesztő csoportmunka az iskolában
∑ 23 kredit
2. félév
Felnőttkori változások
Döntéselmélet és szociálpszichológiai alkalmazásai
Egészséges személyiség személyiséglélektani alapjai
Diagnosztikai módszerek az iskolapszichológiában
Iskolai tehetséggondozás
Diagnosztikai módszerek az egyéni tanácsadásban
Az iskolapszichológia elméleti irányzatai, feladatai, munkamódszerei
Pályaszocializáció és jövőtervezés
Családi tanácsadás
Tanulás tanítása
Társtudományi alapozás/mesterkurzusok blokk
Választható tárgyak I. blokk
∑ 36 kredit
3. félév
Értékítélet és attitűd
Kommunikációs készségfejlesztés
Iskolai egészségpszichológia
Diagnosztikai módszerek a pálya- és munkatanácsadásban
Preventív iskolai programok, az oktató - nevelő intézmények szervezeti sajátosságai
Tanácsadás a felsőoktatásban
Empirikus munka a tehetség-tanácsadás területén
Az iskola szervezetpszichológiai vizsgálata
Iskolapszichológiai labor/terepgyakorlat
Módszertani készségfejlesztés blokk
∑ 24 kredit
4. félév
Fejlődés- és kognitív pszichodiagnosztika
Nevelés- és oktatáspszichológiai vizsgálatok
Szakdolgozat
Választható tárgyak II. blokk
Szabadon választható tárgy
∑ 37 kredit
Társtudományi alapozás/mesterkurzusok
Életkorok pedagógiája I.
Munkajogi alapismeretek
Bevezetés a közgazdaságtanba
Társas hálózatok elemzése
Választható tárgyak I.
Szervezetpszichológiai labor/terepgyakorlat
Egészségpszichológiai labor/terepgyakorlat
Pszichológiai tesztek fejlesztése
Pszichometriai gyakorlat
Mindfulness és sprirituális intelligencia a tanácsadásban
Új irányzatok a tanácsadásban
Módszertani készségfejlesztés
Modern tesztelmélet
Kvalitatív struktúrák elemzése
Neurális modellek a pszichológiában
Fejezetek a pszichometria köréből
Fejezetek a kísérleti pszichológia köréből
Választható tárgyak II.
Pszichológiai alkalmasság és kiválasztás
Humán erőforrás gazdálkodás
Vezetéspszichológia
Szervezeti kultúra
A tanulási zavarok diagnosztikája, tanácsadás
Szervezetfejlesztés
Fejezetek az egészségpszichológiából
Az idegennyelv-tanulás pszichológiája